Uppsala Learning Lab (ULL) har upphört som avdelning och är nu en del av enheten för användarstöd med IT i lärandet vid IT-avdelningen.

Information om it i undervisningen och den laborativa lärosalen samt kurser och seminarier hittar du numera i Medarbetarportalen under Undervisa.

Information om system (som till exempel e-mötesverktyget Adobe Connect och Studentportalen) och användarstöd återfinns under Stöd och service.

E-post: support@ull.uu.se
Telefon: 018 - 471 44 00

Arbetet med den laborativa lärosalen och utvecklingen av e-lärande vid Uppsala universitet kommer fortsättningsvis att drivas av pedagogiska utvecklare från enheten för användarstöd med it i lärandet, IT-avdelningen och enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik, Planeringsavdelningen.

IT-avdelningen kommer dessutom att ansvara för utveckling, utbildning och support av Studentportalen och övriga system inom lärandeområdet.

Vi kommer att fortsätta skicka ut månadsmejl och sitter kvar i campus Blåsenhus så kom gärna hit på besök!

Har du några frågor om omorganisationen, vänligen kontakta info@ull.uu.se

Enheten för användarstöd med IT i lärandet

Lärande och utbildning